Sloveso have got – mít, vlastnit

Sloveso have got - mít, vlastnit

Have got – affirmative (sloveso mít – kladné tvary)

Have got – negative (sloveso mít – záporné tvary)

Have , have got – mají význam mít, vlastnit nebo ho používáme, když hovoříme o vztazích,
vlastnostech, nemocech .

Have got je méně formální. Používá se k vyjádření vlastnictví. Jedná se o běžný výraz ve
Velké Británii, ale v USA se nepoužívá.

!!! Krátké odpovědi – nepoužíváme v nich got.

HAVE GOTexercises
1. Complete the sentences and use the right form of the verb have got
1. We ………………………..a big garden?
2. I ……………………….any sister.
3. ………………..you……………..a pet? Yes, I …………………
4. ……………….your parents ………………. any relatives in England?
No,………………..
5. I can´t go to school. I …………………..a temperature.
6. It´s a nice house but it …………………….a garage.
7. I can´t go by bus I …………………….a ticket.
8. My sister ………………….a hamster.
9. ……………….your friend …………..a new mobile phone? Yes, she ………………
10. ………………..your aunt and uncle …………….a family house?
No, they……………

reklama