Směry – directions

Směry - directions

Nejčastěji používané výrazy
on the left – nalevo
on the right – napravo
turn right – zabočit doprava
turn left – zabočit doleva
straight ahead – rovně
go past (post office)– jít kolem (pošty)
go along (the street)- jít po (ulici)
go round (the roundabout) – jít po (zakřivené dráze, kruhovém objezdu)
go under (the bridge) – jít pod (mostem)
go over (the bridge) – jít přes (most)
go towards (Trafalgar Square) – jít směrem k (Trafalgarskému náměstí)
go away from (Trafalgar Square) – jít směrem od (Trafalgarského náměstí)
on the corner – na rohu
on the other side (of the river) – na druhé straně (řeky)
take the first turning (on the left)– zabočte první ulicí (vlevo)
take the second turning (on the right) – zabočte druhou ulicí (vpravo)
you are here – jste na místě
How can I get to …? – Jak se dostanu …?

reklama