The Czech republic – Česká republika

The Czech republic - Česká republika

Vocabulary
continent – světadíl, kontinent
Europe – Evropa
west – západ
western – západní
east – východ
eastern – východní
north – sever
northern – severní
south – jih
southern – jižní
central – střední
area – oblast
on Czech territory – na českém území
river – řeka
pond – rybník
lake – jezero
dam – přehrada
countryside – venkov, krajina
landscape – krajina
hill – kopec
mountain – hora
valley – údolí
wood(s) – les (menší)
forest – les (větší)
field – pole
park – park
nature reserve – přírodní rezervace, chráněná oblast
city – město
the city centre – centrum města
town – město (menší)
suburbs – předměstí
street – ulice (ve městě)
road – dopravní komunikace
pavement – chodník
village – vesnice
capital – hlavní město
astronomical clock – orloj
spa towns – lázně
inhabitant – obyvatel
Bohemia – Čechy
Moravia – Morava
Silesia – Slezsko
culture – kultura
history – historie
castle – hrad
sights – památky
visitor – návštěvník

Phrases
-The country´s rich history and culture. Země má bohatou historii a kulturu.
-It ´s political and commercial centre. Je to politické a obchodní centrum.
-The best-known sight is Prague Castle. Nejznámější památkou je Pražský hrad.
-There are many spa towns. Je tu u nás mnoho lázní.
-It was put on the list of UNESCO. Bylo zařazeno na seznam památek UNESCO.
-The Czech famous composers are… Nejznámější čeští skladatelé jsou…

Questions and answers
-Where is the Czech Republic situated? Kde se nachází Česká republika?
-It is situated in Central Europe. Nachází se ve střední Evropě.
-What is its area and number of inhabitants? Jakou má rozlohu a počet obyvatel?
-Its area is 78 864 square kilometres. Její rozloha je 78 864 čtverečních km.
-There more than 10 million inhabitants. Je zde více než 10 miliónů obyvatel.
-What rivers can we find here? Jaké řeky zde můžeme najít?
-Our longest river is Vltava. Naše nejdelší řeka je Vltava.
-What are our nature reserves? Jaké jsou naše chráněné oblasti?
-What is our capital? Jaké je naše hlavní město?
-Which sights do you know there? Jaké památky zde znáte?
-The most famous sights in Prague are… Nejznámější památky v Praze jsou…
-Which countries does the CR border on? S kterými zeměmi ČR sousedí?
-Do you know their capitals? Znáte jejich hlavní města?
-What´s your favourite place in the CR? Jaké je tvoje oblíbené místo v ČR?

reklama