Travelling – Cestování

Travelling - Cestování

Vocabulary
kinds of transport – druhy dopravy
car – auto
go by car – jet autem
lorry, truck – nákladní auto
van – dodávka
motorcycle , motorbike – motorka
taxi – taxi
bicycle, bike, cycle – jízdní kolo
go by bike, ride a bike – jet na kole
train – vlak
plane, airplane, aeroplane – letadlo
helicopter – vrtulník
space shuttle – vesmírná loď
ship – loď
boat – loď, člun, parník
motorboat – motorový člun
lifeboat – záchranný člun
canoe – kánoe
ferry – trajekt
the underground, subway, the tube (GB) – metro
tram – tramvaj
bus – autobus
double-decker – dvoupatrový autobus
minibus – mikrobus, malý autobus
coach – dálkový autobus

drive – řídit
driver – řidič(ka)
hitchhike – stopovat
hitchhiker – stopař(ka)

road – cesta
motorway, highway – dálnice
one-way-street – jednosměrná ulice
pavement – chodník
roundabout – kruhový objezd
traffic lights – semafory
crossing – přechod pro chodce
traffic – doprava
traffic jam – dopravní zácpa
petrol station, gas station – čerpací stanice
car park – parkoviště
park – parkovat
driving licence – řidičský průkaz

railway – železnice
go by train – jet vlakem
catch a train – stihnout, chytit vlak
train driver, bus driver – řidič vlaku, autobusu
railway bridge – železniční most
railway station – nádraží
bus stop – autobusová zastávka
platform – nástupiště
waiting room – čekárna
ticket – jízdenka
return ticket – zpáteční jízdenka
get on – nastoupit do vlaku, autobusu
get off – vystoupit z vlaku, autobusu
change – přestoupit
arrival – příjezd
departure – odjezd
timetable – jízdní řád
passenger – cestující

fly – letět
airport – letiště
airline – letecká společnost, linka
runway – vzletová, přistávací dráha
cancel (the flight) – zrušit (let)
destination – destinace, cíl cesty
book – rezervovat
boarding card – palubní lístek
captain – kapitán
crew – posádka
pilot – pilot, letec
flight attendants, stewards (men), stewardesses(women), air hostesses – letušky

on board – na palubě
sailor – námořník
sail – plout, plachta
go on a cruise – jet na okružní plavbu
sink – klesat
port – přístav
anchor – kotva
pirate – pirát
seasick – trpící mořskou nemocí
lighthouse – maják

Questions
-Do you like travelling? Cestuješ rád/a?
-How can you travel? Jak můžeš cestovat?
-What do you prefer? Čemu dáváš přednost?
-Where would you like to travel? Kam bys chtěl jet?
-What is your dream vacation? Jaké jsou prázdniny tvých snů?
-Tell us about your holiday. Vyprávěj nám o tvé dovolené.

Phrases
-How do I get to…? Jak se dostanu do…?
-Which platform for London? Z jakého nástupiště se jede do Londýna?
-Take the Red Line… Jeďte po červené trase.
-Where do I change? Kde mám přestupovat?
-Where do I have to get off? Kde musím vystoupit?
-Does the bus go to…? Jede tento autobus do…?
-It ´s four stops to Brno. Do Brna jsou to čtyři zastávky.
-The trams run every ten minutes. Tramvaje jezdí každých deset minut.
-Your flight leaves from gate B17. Váš let odlétá z východu B17.
-Please, fasten your seatbelts. Připoutejte se, prosím.
-The train is on time. Vlak přijede načas.
-The train is late. Vlak má zpoždění
-We missed the bus. Zmeškali jsme autobus.
-When is the next bus to…? Kdy jede další autobus do…?
-Can I park here? Mohu tady parkovat?
-Can you give me a lift? Můžete mě svézt?
-Excuse me, is this seat vacant? Je toto místo volné, prosím?
-What is the speed limit in this country? Jaký je rychlostní limit ve této zemi?
-Our car broke down. Porouchalo se nám auto.
-Where is the nearest petrol station? Kde je nejbližší benzínová stanice?

reklama