Ukazovací zájmena

Ukazovací zájmena

DEMONSTRATIVE PRONOUNS (zájmena ukazovací)

• pokud poukazujeme na věci, které jsou blíž (časově i místně) používáme zájmena
this(v jednotném čísle) a these (v množném čísle)
This is my favourite T-shirt. – Toto je moje oblíbené tričko.
These CDs are really great. – Tato CD jsou fakt skvělá.
• pokud poukazujeme na věci, které jsou vzdálenější (časově i místně) používáme
zájmena that (v jednotném čísle) a those (v množném čísle)
That boy looks great. – Tamten kluk vypadá skvěle.
Those players are very good. – Tamti hráči jsou velmi dobří.

DEMONSTRATIVE PRONOUNS (zájmena ukazovací) –
exercises (cvičení)

1. Use this or these
1. ……………………… book
2. ……………………….children
3. ………………………..mice
4. ………………………..box
5. ………………………..woman
6. ………………………. women
7. ……………………….pen
8. ……………………….bananas

2. Use that or those
1. …………………………man
2. …………………………aeroplane
3. …………………………orange
4. …………………………jeans
5. …………………………child
6. …………………………men
7. ……………………….. car
8. …………………………photos

KEY – klíč ke cvičením
DEMONSTRATIVE PRONOUNS (zájmena ukazovací)

1. Použij this nebo that
1. this
2. these
3. these
4. this
5. this
6. these
7. this
8. these

2. Použij that nebo those
1. that
2. that
3. that
4. those
5. that
6. those
7. that
8. those

reklama