Určitý člen the – definite article the – zeměpisné názvy

Určitý člen the - definite article the - zeměpisné názvy

ARTICLES
THE – určitý člen

Použití určitého členu u zeměpisných názvů

• ve vazbě the… of…
the Houses of Parliament
the Bank of England
the Tower of London

• názvy řek, moří, oceánů, průplavů (!!! ne jezer)
the Thames
the Black Sea
the Atlantic Ocean
the Suez Channel

• názvy některých významných budov
the Louvre
the Taj Mahal
the British Museum
the Eiffel Tower

• názvy divadel, kin
the London Palladium

• názvy horských pásem, souostroví, pouští (!!! ne u jednotlivých hor a ostrovů)
the Alps
the Canaries
the Sahara Desert

• názvy zemí, kde je součástí názvu podstatné jméno jako republika, království
nebo země v množném čísle
the United Kingdom
the United States of America
the Czech Republic
the Netherlands the Philippines
the Ukraine the Vatican
Člen určitý u zeměpisných názvů nepoužíváme

• názvy měst
Paris
London

• názvy států
France
England
Scotland

• názvy světadílů
Europe
Asia
Africa

• regiony
Bohemia
Moravia
Tuscany

• hory
Everest
Kilimanjaro
Praded

• ostrovy
Madagaskar
Crete
Gronsko

• jezera
Black Lake
Loch Ness Lake

• názvy ulic, parků, náměstí, mostů
Oxford Street
Trafalgar Square
Hyde Park
Westminster Bridge
the Severn Bridge
the Tower Bridge

• pokud je součástí názvu přivlastňovací pád (´s)
Nelson´s Column

• dvouslovné názvy důležitých budov, institucí, když první slovo je název osoby
nebo místa
Buckingham Palace
Charles University
Kennedy Airport
!!! the White House The Royal Palace (první slovo není jméno ani název místa)

• u restaurací, obchodů apod., které jsou pojmenovány po zakladatelích a končí na
-s nebo -´s
Mc Donalds
Harrods

Použití určitého členu v dalších situacích
• označení živé bytosti nebo věci, která je jediná nebo jedinečná svého druhu
the Moon
the Sun
the Queen
the President of France

• názvy světových stran
the north
the south
the east
the west

• hudební nástroje
the piano
the violin
the flute
the guitar

• ustálené vazby a spojení
in the morning (afternoon, evening)
at the end
on the right /left
the same street
the sky /the country / the sea
the environment

Určitý člen nepoužíváme

• vlastní jména
George
Jane
Mr Smith

• členové rodiny
mother
sister
cousin

• dny, měsíce, svátky
on Monday
in January
at Christmas

• jídla během dne
have breakfast / lunch / dinner

• záliby, koníčky, sporty
dancing
tennis
photography

• názvy cizích jazyků
English
German
Chinese

• pokud mluvíme o lidech nebo věcech obecně
I like dogs.
Doctors have responsible jobs.
Lemons are healthy.

• podstatná jména – work, home
go to work
at home

reklama