Základní pokyny ve třídě – In the classroom

Základní pokyny ve třídě - In the classroom

Good morning. Dobré ráno.
Good afternoon. Dobré odpoledne.
Let´s start our lesson. Začneme hodinu.
Sit down, please. Posaďte se, prosím.
Who is missing /absent today? Kdo dnes chybí?
Is everybody here? Jsou tu všichni?
We can start. Můžeme začít.
Whatś the date today? Kolikátého je dnes?
Write our programme. Napište si program.
Let´s open the book at page… Otevřeme si učebnice na straně…
Let´s work in pairs/in groups. Budeme pracovat ve dvojicích/ ve skupinách.
Open the workbook at page… Otevřete si pracovní sešity na straně..
Take your exercisebooks. Vezměte si sešity.
Listen and write the answers. Poslouchejte a zapište odpovědi.
Write and translate these sentences. Napište a přeložte tyto věty.
Your homework is… Za domácí úkol máte.
You worked well. Pracovali jste dobře.
Do you have any questions? Máte nějaké otázky?
That´s all for this lesson. To je pro tuto hodinu vše.
Clean the board, please. Smažte tabuli, prosím.
Have a nice day /weekend. Hezký den /víkend.
Goodbye. Na shledanou.

reklama