Antonyma

Antonyma

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Prakticky to znamená, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem toho druhého (mladý – starý). Některé slovo může mít více antonym, zejména pokud má více významů. Ne všechna slova k sobě mají antonyma (například číslovky a zájmena antonyma nemají).

Příklady:
Mladý – starý
Rychlý – pomalý
Chytrý – hloupý
Bohatý – chudý
Mokro – sucho
Trpaslík – obr

reklama