Bě / bje

Bě / bje

Základní pravidla: Jedna-li se o kořen slova, píšeme vždy . Bje píšeme pouze tehdy, když b je součástí předpony.

Příklady slov, kde ě je součástí kořenu slova:
– oběd
– oběť
– běsnit
– naběračka

Příklady slov, kde se píše bje, protože b je součástí předpony:
– ob-jetí
– ob-jev
– ob-jezd

Výjimku tvoří slova cizího původu, například objekt, objektiv, objektivní.

reklama