Číslovky

Číslovky

Druhy číslovek

 • Číslovky
   • určité – vyjadřují přesný počet nebo pořadí (jeden, sedm, první, třetí, dvojí, čtvero, dvakrát, pětinásobný,…)
   • neurčité – nevyjadřují přesný počet nebo pořadí (mnoho, několik, několikátý, tolikátý, několikerý, několikero, několikrát, mnohonásobný,…)


  Podle významu rozlišujeme číslovky:

  • základní – otázka: kolik? (jeden, jedna, jedno, tři, deset, dvacet pět, sto, mnoho, několik,…)
  • řadové – otázka: kolikátý? (první, druhý, třetí, desátý, několikátý, tolikátý,…)
  • druhové – otázka: kolikerý? kolikery? (trojí, patero, desatero, několikerý, několikero,…) d) násobné – otázka: kolikrát? kolikanásobný? (dvakrát, sedminásobný, stokrát, mnohokrát, několikanásobný,…)
Pravopis číslovek

za řadovou číslovkou, kterou píšeme číslicí, píšeme tečku:
2. strana (druhá strana), 3. místo (třetí místo), 12. kapitola (dvanáctá kapitola)

tečku nepíšeme za datem napsaným zlomkem a za letopočtem:
24/4 (24. dubna), 1/12 (1. prosince), 1415, 1918, 1999, 2010

jednoduchá čísla píšeme v textu slovem:
Jedeme na dva dny do jižních Čech. Král měl tři dcery.

složitější čísla (datum, označení strany, kapitoly, dílu apod.) vypisujeme číslicí:
31. března, rok 1620, 28. strana, 56. kapitola, 13. díl

pokud stojí ale číslice až za podstatným jménem, tečku nepíšeme:
strana 28, kapitola 56 – základní číslovky od 21 do 99 zapisujeme dvojím způsobem: 56 – padesát šest, šestapadesát, 89 – osmdesát devět, devětaosmdesát

u základních číslovek tvořených několika členy píšeme každý člen zvlášť:
389 – tři sta osmdesát devět, 115 – tisíc sto padesát pět

letopočty čteme jako číslovky základní nebo řadové:
roku 1943 – roku tisíc devět set (devatenáct set) čtyřicet tři – roku tisícího devítistého (devatenáctistého) čtyřicátého třetího

Skloňování číslovek

Přehled skloňování základních číslovek (1 – 99):

jeden skloňuje se jako zájmeno ten

dva/dvě 1.p. dva, oba (psi)
dvě, obě (kočky) dvě, obě (štěňata) oba/obě
2.p. dvou, obou (rozlišují rod)
3.p. dvěma, oběma
4.p. dva, oba (psy) dvě, obě (kočky) dvě, obě (štěňata)
6.p. (o) dvou, obou
7.p. dvěma, oběma

tři, čtyři
1.p. tři (psi, kočky, štěňata) čtyři (psi, kočky, štěňata) (nerozlišují rod)
2.p. tří, třech čtyř
3.p. třem čtyřem
4.p. tři čtyři
6.p.(o) třech (o) čtyřech
7.p. třemi čtyřmi

5 – 99
– nerozlišují rod, skloňují se stejně, mají jen dva tvary:
– pro 1. a 4.pád – pět
– pro ostatní pády – pěti

reklama