Obrazná pojmenování

Obrazná pojmenování

Jedná se o nepřímá pojmenování, která se užívají převážně v uměleckém slohu. V užším smyslu se jedná o přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět.

Metafora = nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti. (moře tulipánů = hodně)

Syntéza = zvláštní druh metafory, smyslové vjemy, které k sobě běžně nepatří. (namalovat verš, chuť tónu)

Metonomie = pojmenování na základě vnitřních, významových souvislostí. (hudba nepřijela = kapela nepřijela)

reklama