Pravopis velkých písmen

Pravopis velkých písmen

Podstatná jména obecná a vlastní

Podstatná jména konkrétní se dělí na podstatná jména:
a) obecná (pes, kočka, hora, moře, republika, kraj)
b) vlastní (Alík, Líza, Říp, Balt, Irsko, Vysočina)

Podstatná jména vlastní píšeme s velkým začátečním písmenem.
Označují:

 • určitou osobu
 • jména osobní
  • křestní (rodné): Jan, Eva, Martin, Karolína
  • příjmení: Mácha, Svoboda, Koutný, Dvořák
 • určité zvíře
  • Žeryk (pes), Micka (kočka), Šemík (kůň), Zrzečka (veverka)
 • určitou věc
  • jména zeměpisná (např. názvy hor, řek, států, území atd.): Praděd, Sněžka, Vltava, Dyje, Itálie, Španělsko, Polabí, Posázaví
 • jména příslušníků národa, státu, jména obyvatel měst a obcí
  • Čech, Slovák, Polák, Moravan, Třebíčan, Pražan
 • názvy spolků, podniků, uměleckých děl, knih, časopisů apod.
  • Domovina (spolek), Znovín (podnik), Rusalka (opera), Psohlavci (kniha), Květy (časopis)
 • názvy svátečních dní a období
  • Vánoce, Velikonoce, Dušičky, Hromnice

Vlastní jména jsou buď jednoslovná (Praha, Slezsko, Jeseník, Jihlavan), nebo se skládají z několika slov, tedy pojmenování víceslovná (Jizerské hory, Středozemní moře, Velké Meziříčí, Ústní nad Labem).
Úlohu vlastních jmen mohou mít také názvy, které jsou tvořeny z několika jmen obecných.

a) V několikaslovném vlastním názvu utvořeném ze jmen obecných píšeme velké začáteční písmeno jen u prvního slova: Česká republika, Červený kříž, Spojené státy americké
b) Je-li součástí několikaslovného názvu vlastní jméno nebo vlastní název, píšeme ho také s velkým počátečním písmenem: Spolková republika Německo, Ústava České republiky, Den Země

c) V názvech obsahujících slovo náměstí, ulice, most, moře, záliv, ostrov, poloostrov apod. píšeme s velkým začátečním písmenem jen rozlišující přívlastek k těmto slovům: náměstí Míru, ulice Na Příkopě, most Legií, Černé moře, Perský záliv, ostrov Djerba, Pyrenejský poloostrov
d) Jestliže jméno ulice, hotelu, domu, restaurace apod. začíná předložkou, píše se s velkým začátečním písmenem tato předložka a následující slovo po předložce: ulice Na Kovárně, hotel U Bílého koníčka, dům U Tří lilií, restaurace Na Staré radnici

Zapamatujte si!
Městský úřad v Třebíči, Obecní úřad v Trnavě, Základní škola v Okříškách, Gymnázium v Berouně (= vlastní názvy – píšeme s velkým začátečním písmenem)
X
městské úřady, obecní úřady, základní školy, gymnázia (= obecné pojmy – píšeme s malým písmenem)

reklama