Pravopisná pravidla i/í – y/ý

Pravopisná pravidla i/í - y/ý

Psaní i,í – y,ý po obojetných souhláskách

Vycházíme ze znalosti stavby slova (předpona, kořen, přípona, koncovka).

 1. v předponě (předpona vy-) Y/Ý
  vysvědčení, výsledek, vymalovat, výtečný, vytopit, výjimečný
 2. v kořenech 
  1. vyjmenovaných slov Y/Ý
   bylina, slyšet, myš, pýcha, syn, vysoký, jazyk, kobyla, mlýn 
  2. slov příbuzných Y/Ý
   bylinný, slyšitelný, myší, pyšný, synovec, výška, jazykověda, kobylí 
  3. ostatních slov I/Í
   bič, liška, milovaný, pivoňka, sirotek, vikýř, zimní, bitva, litovat 
 3. v příponách I/Í
  brzičko, babička, lesík, police, kreslíř, vozík, lavička, kolík
 4. v koncovkách 
  1. podstatných jmen I,Í/Y,Ý
   pravopis se řídí vzory podstatných jmen 
  2. přídavných jmen I,Í/Y,Ý
   pravopis se řídí vzory přídavných jmen 
  3. sloves v přítomném čase I/Í
   mýlím se, bolí, slepíš, solíme, násobím, kosíš, volí, prosíte 
  4. sloves v rozkaz.způsobu I/Í
   pozvi, zaokrouli, vezmi, zrychli, nakresli, ozvi se, ujmi se 
  5. sloves v minulém čase I/Y
   pravopis se řídí pravidlem o shodě přísudku s podmětem
reklama