Předpony s-, z-, vz-. Předložky s, z

Předpody a předložky s-, z-, vz-

Předpony s-, z-, vz- – předpona je součástí slova: sborník, shromáždění, zbělet, zorat, vzlet, vztyčit atd. (narozdíl od předložky, která je samostatným slovem: s máslem, s bratrem, z okna atd.)

Předpony:

S

Směr dohromady
Např.: sbalit, sbírat, sblížit se, scvrknout se, sdílet, slepit, shluknout se, shrabat, shromáždit se, scházet se, skamarádit se, slétnout se, sloučit, smíchat, splynout, spočítat, spojit, stisknout atd.
Směr dolů
Např.: shodit, shýbat se, scházet, sjet, skácet, sklesnout, sklonit, sklopit, sklouznout, sletět, snášet, snížit, spadnout, spláchnout, srazit, stáhnout, svalit, svléci atd.
Směr z povrchu pryč
Např.: sloupat, smazat, smýt, stírat atd.
Ustálené případy: schovat se, skonat, skončit, slevit, spáchat, spálit, spasit, stěžovat si, strávit (jídlo i dovolenou), stvořit, stýskat si

Z

Dokončení děje
Např. zfilmovat, zformovat, zhroutit se, zkombinovat, zkritizovat, zlomit, zorat, zorganizovat, zplodit, zprostředkovat, zpustnout, zradit, zranit, zrušit, ztuhnout, zúročit atd.
Změna stavu
Např.: zbělet, zblednout, zčernat, zčervenat atd.
Ustálené případy:
zhostit se, zkoušet (zkouška, zkusit, zkušenost), zpívat (zpěv, zpěvák, zpěvácký), zpověď (zpovědník, zpovědní), způsob (způsobit, způsobilý, způsobný), zpupný, ztepilý, zpěčovat se (=vzpírat se, klást odpor), zpytovat/-zpyt (=zkoumat)

Vz

Směr vzhůru
Např.: vzchopit se, vzklíčit, vzlétnout, vzplát, vzplanout, vzpurný, vztyčit atd.

Dvojice slov různého významu rozlišených předponou s- a z-:

správa (zámku, silnic apod.) X zpráva (oznámení)
spravovat (opravovat, řídit) X zpravovat (informovat)
sběh (lidu) X zběh (vojenský dezertér)
stěžovat si (na někoho/něco) X ztěžovat (dělat těžším)
svrhnout (dolů ze stolu) X zvrhnout (převrhnout, pokazit se)
sužovat (trápit) X zužovat (dělat užším)
sbít (dohromady prkénka) X zbít (zmlátit někoho, nabít někomu)
sbitý (dohromady) X zbitý (zmlácený/unavený něčím)
shlédnout (shora dolů) X zhlédnout (film, dívat se na něco)
strhat (ze šňůry dolů) X ztrhat (přílišnou námahou)
sjednat (mír, smlouvu) X zjednat ( pořádek, nápravu, práci)
slézt (ze stromu) X zlézt (hory)
slíbat (líbáním setřít) X zlíbat (zahrnout někoho polibky)
slít (dohromady) X zlít (polít)
smazat (mazáním setřít) X zmazat (umazat)
směnit (peníze) X změnit (zaměstnání)
směna (peněz, výrobků) X změna (názoru, prostředí, bydliště)
smotat (svinout lano) X zmotat (poplést, zmást)
sválet (kameny dolů) X zválet (poválet)
svést (dolů, dohromady, k zlému) X zvést (zkazit)
svolat (sezvat, pozvat) X zvolat (vykřiknout)
svolit (souhlasit) X zvolit (vyvolit, vybrat)
seškrábat (škrábáním odstranit) X zeškrábat (poškrábat, zničit)

Existují i trojice slov lišících se významem podle předpon s-, z-, vz-:

Př.:
Čáp shlížel ze svého hnízda do kraje. (směr dolů)
Dívka se ráda zhlížela v zrcadle. (= dívala se na sebe)
Chlapec vzhlížel ke svému otci. (= obdivoval ho)
Špačci se slétali na lukách za vesnicí. (směr dohromady)
Hejno špačků zlétalo všechny zahrady. (dokončení děje)
Letadlo právě vzlétlo. (směr vzhůru)

Předložky s/se, z/ze

Předložka s/se ve spojení se 7. pádem X předložka z/ze ve spojení s 2. pádem
Př.:
Přijdu zítra i s bratrem. X Díval se rád z okna.
Vezmi si chléb s máslem. X Vyrobím to z papíru.
Pracoval se svým otcem. X Skočil dolů ze stromu.
Mám rád pizzu se sýrem. X Napij se vody ze sklenice.

reklama