Psaní čárky v souvětí

Psaní čárky v souvětí

Čárkou v souvětí oddělujeme:

 • souřadně spojené věty hlavní (VH)
  – pokud nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo ve významu slučovacím
  Př.: Začaly prázdniny, všichni spěchají na dovolenou.
  Chtěl bych se naučit hrát golf, chybí mi však potřebné vybavení.
  Mám k Praze vřelý vztah, neboť jsem se tam narodil. 
 • souřadně spojené věty vedlejší (VV)
  – pokud nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo ve významu slučovacím
  Př.: Zradil přítele, kterého znal odmalička, kterého si vždy vážil.
  Tvářil se, jako by o tom nevěděl, jako by se nic nestalo.
  Dobře mu bylo vždy tam, kde to znal, kde ho měli rádi.

Pozn.:

 1. Čárku píšeme i před spojkami a, i, ani, nebo, pokud mají jiný význam než slučovací, např.:
  Už byla tma, a děti se stále nevracely. (poměr odporovací)
  Zaspal jsem, a tak jsem přišel pozdě. (poměr důsledkový) 
 2. Čárku nepíšeme před vylučovacími spojkami nebo, či, pokud jde o výčet možností, např.: Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi. Dnes budu psát domácí úkoly nebo se učit. věty hlavní (řídící) od vět vedlejších (závislých)
  Př.: Potkala muže, který jí byl sympatický.
  Vzal si dovolenou, aby mohli trávit celý týden spolu.
  Jestli budeme mít čas, o víkendu vás rádi navštívíme.
 • věty hlavní (řídící) od vět vedlejších (závislých)
  Př.: Potkala muže, který jí byl sympatický.
  Vzal si dovolenou, aby mohli trávit celý týden spolu.
  Jestli budeme mít čas, o víkendu vás rádi navštívíme.
reklama