Psaní čárky ve větě jednoduché

Psaní čárky ve větě jednoduché

Psaní čárky ve větě jednoduché
– výrazy, které ve větě jednoduché oddělujeme čárkou
     – jednotlivé složky několikanásobného větného členu
     – přívlastek volný
     – přístavek
     – vysvětlivky, výčty nebo volně připojené větné členy
     – rozvitá přechodníková vazba
     – rozvitá infinitivní vazba
     – vsuvka
     – samostatný větný člen
     – oslovení
     – samostatná citoslovce
– výrazy, které ve větě jednoduché neoddělujeme čárkou

reklama