Řeč přímá a nepřímá

Řeč přímá a nepřímá

ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ

Řeč přímá – uvádí věrně a doslova to, co jednající osoby řekly nebo na co se ptaly, na začátku a na konci je tato promluva označena uvozovkami a bývá uvedena větou uvozovací

Př.: Honzík se bránil: (3.os., věta uvozovací)
„Já jsem to neudělal!“ (1.os., přímá řeč)

Řeč nepřímá – řeč přímou můžeme změnit v řeč nepřímou tím, že z ní vytvoříme
vedlejší větu – sloveso v ní pak bývá zpravidla v jiné osobě, někdy i v jiném slovesném způsobu

Př.: Honzík se bránil, (3.os.)
že to neudělal. (on, 3.os.)

Typy přímé řeči

existují 3 typy přímé řeči:

a)   věta uvozovací – přímá řeč

Př.: Tatínek se rozzlobil: „Tak kdo to byl?“o věta uvozovací začíná velkým písmenem

     • za větou uvozovací je dvojtečka
     • před začátkem přímé řeči jsou uvozovky dole
     • přímá řeč začíná velkým písmenem
     • za přímou řečí je příslušné interpunkční znaménko (tečka, otazník, vykřičník)
     • teprve za interpunkčním znaménkem jsou uvozovky nahoře, kterými přímá řeč končí
       

b)   přímá řeč – věta uvozovací

Př.: „Měl by ses přiznat,“ řekla maminka.

     • před začátkem přímé řeči jsou uvozovky dole
     • přímá řeč začíná velkým písmenem
     • za přímou řečí je příslušné interpunkční znaménko (otazník, vykřičník) – místo tečky se ale píše čárka!!!
     • věta uvozovací začíná malým písmenem
     • za větou uvozovací je na konci tečka

 

c)   přímá řeč – věta uvozovací – přímá řeč

Př.: „Milý Honzíku,“ řekli oba rodiče, „rádi bychom znali pravdu.“

     • před první částí přímé řeči jsou uvozovky dole
     • první část přímé řeči začíná velkým písmenem
     • za první částí přímé řeči je příslušné interpunkční znaménko (otazník,vykřičník) – místo tečky se ale píše čárka!!!
     • věta uvozovací začíná malým písmenem
     • za větou uvozovací je čárka
     • před druhou částí přímé řeči jsou uvozovky dole
     • druhá část přímé řeči začíná malým písmenem
     • za druhou částí přímé řeči je příslušné interpunkční znaménko (tečka, otazník,vykřičník)
     • teprve za interpunkčním znaménkem jsou uvozovky nahoře, kterými přímá řeč končí
      Poznámka: Věta uvozovací s řečí přímou netvoří souvětí.
reklama