Synonyma

Synonyma

Synonyma, neboli slova souznačná, jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat.

Úplná synonyma jsou slova , která mají úplně stejný význam. Kromě ustálených obratů je lze kdykoliv zaměnit. Nejčastěji se jedná o přejatá synonyma (tj. původně cizí) slova a jejich české ekvivalenty (př. basketbal -> košíková).

Neúplná synonyma, také známá jako částečná, mají významy blízké, ale ne úplně stejné. Můžeme je zaměňovat jen v některých případech.

Příklady synonym:

   • plakat, brečet
   • obrazovka, monitor
   • chamtivý, lakomý
   • obvyklý, běžný
   • balvan, kámen
   • vzácně, ojediněle
reklama