Vě / vje

Vě / vje

Základní pravidla: V kořenu slova se vždy píše . Vje píšeme pouze tehdy, když je písmeno v součástí předpony.

Vje:

Ve slovech, kde v- je předpona a kořen začíná je.
Př.: vjet do brány
vjezd do garáže
vjem

Vě :

Ve všech ostatních případech.
Př.: velká větev
krátká věta

reklama