Velká a malá písmena

Velká a malá písmena

PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN

Podstatná jména obecná a vlastní

Podstatná jména konkrétní se dělí na podstatná jména:

a) obecná (pes, kočka, hora, moře, republika, kraj)
b) vlastní (Alík, Líza, Říp, Balt, Irsko, Vysočina)

Podstatná jména vlastní píšeme s velkým začátečním písmenem. Označují:

– určitou osobu

– jména osobní

křestní (rodné): Jan, Eva, Martin, Karolína
příjmení: Mácha, Svoboda, Koutný, Dvořák

– určité zvíře

– Žeryk (pes), Micka (kočka), Šemík (kůň), Zrzečka (veverka)

– určitou věc

– jména zeměpisná (např. názvy hor, řek, států, území atd.):
Praděd, Sněžka, Vltava, Dyje, Itálie, Španělsko, Polabí, Posázaví

– jména příslušníků národa, státu, jména obyvatel měst a obcí

– Čech, Slovák, Polák, Moravan, Třebíčan, Pražan

– názvy spolků, podniků, uměleckých děl, knih, časopisů apod.

– Domovina (spolek), Znovín (podnik), Rusalka (opera), Psohlavci
(kniha), Květy (časopis)

– názvy svátečních dní a období

– Vánoce, Velikonoce, Dušičky, Hromnice

Vlastní jména jsou buď jednoslovná (Praha, Slezsko, Jeseník, Jihlavan), nebo se skládají
z několika slov, tedy pojmenování víceslovná (Jizerské hory, Středozemní moře, Velké
Meziříčí, Ústní nad Labem). Úlohu vlastních jmen mohou mít také názvy, které jsou tvořeny
z několika jmen obecných.

a) V několikaslovném vlastním názvu utvořeném ze jmen obecných píšeme velké
začáteční písmeno jen u prvního slova:
Česká republika, Červený kříž, Spojené státy americké

b) Je-li součástí několikaslovného názvu vlastní jméno nebo vlastní název, píšeme ho
také s velkým počátečním písmenem:
Spolková republika Německo, Ústava České republiky, Den Země

c) V názvech obsahujících slovo náměstí, ulice, most, moře, záliv, ostrov, poloostrov
apod. píšeme s velkým začátečním písmenem jen rozlišující přívlastek k těmto slovům:
náměstí Míru, ulice Na Příkopě, most Legií, Černé moře, Perský záliv, ostrov
Djerba, Pyrenejský poloostrov

d) Jestliže jméno ulice, hotelu, domu, restaurace apod. začíná předložkou, píše se
s velkým začátečním písmenem tato předložka a následující slovo po předložce:
ulice Na Kovárně, hotel U Bílého koníčka, dům U Tří lilií, restaurace
Na Staré radnici

Zapamatujte si!

Městský úřad v Třebíči, Obecní úřad v Trnavě, Základní škola v Okříškách, Gymnázium
v Berouně (= vlastní názvy – píšeme s velkým začátečním písmenem)

X

městské úřady, obecní úřady, základní školy, gymnázia (= obecné pojmy – píšeme s malým
písmenem)

reklama