Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova:
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav

Rozšíření:
bytí (existence), živobytí, bývat, bývalý, bytná, bytový, bytelný (pevný, odolný), bytost, bydliště, obydlí, bydlo (živobytí, obydlí), dobýt (získat), dobyvatel, dobytče, nabýt (získat), obývat (bydlet), obyvatelstvo, odbýt (odmítnout někoho, udělat ledabyle), odbyt (prodej), neodbytný (dotěrný), pozbýt (ztratit), přebýt (zůstat navíc), přebytek, přibýt (zvětšit množství), ubýt (zmenšit množství), úbytek, zbýt (zůstat), zbytek, obyčejný, bystřina (potok), býlí (plevel), býložravec, černobýl (bylina), zlatobýl (bylina), býkovec (provaz), babyka (bylina), trubýš (druh medúzy)

Místní názvy:
Bydžov, Bylany, Bystřice, Byšicee, Hrabyně, Kobylisy, Rabyně Vlastní jména: Zbyněk, Zbyšek

POZOR!
být (existovat) – např. být či nebýt X bít (tlouci) – např. bít psa, bít na buben
bytí (existence) – např. lidské bytí X bití (násilí) – např. bití psa
bydlo (živobytí) – např. dobré bydlo X bidlo (tyč, žerď) – např. slepice na bidle
býlí (plevel) – např. úporné býlí X bílý (zbarvený bíle) – např. bílá vlajka
dobýt (získat) – např. hrad, vítězství X dobít (utlouci/naplnit) – např. zvíře, kredit
nabýt (získat) – např. dojem, jmění X nabít (natlouci/naplnit) – např. mobil, baterii
odbýt (odmítnout) – např. někoho X odbít (odtlouci/odrazit) – např. míč
přibýt (zvětšit množství) – např. na váze X přibít (přitlouci) – např. hřebík
ubýt (zmenšit množství) – např. sněhu X ubít (utlouci) – např. zmiji
zbýt (zůstat) – např. od oběda X zbít (ztlouci) – např. psa

Zapamatuj si!
býlí (plevel) X bílý (zbarvený bíle) X bílí (natírá na bílo)
zbýt (zůstat) X zbít (ztlouci) X sbít (spojit dohromady tlučením)

reklama