Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova:
my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

Rozšíření:
mycí, myčka, umýt, umyvadlo/umývadlo, umyvárna/umývárna, pomyje (splašky
z nádobí), mýval (medvídek), mýdlo, mydlit, mydlář (výrobce mýdla), mydlina, mysl, myšlenka, pomýšlet, přemýšlet, vymyslet, výmysl (nepravda, lež), úmysl (záměr), usmyslet si, smýšlení (názor), smyšlenka (nepravda, výmysl), smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, mýlka (omyl, chyba), mylný, omyl, zmýlená (omyl, chyba), hmyzožravec, myšina (pach), mýtina (paseka), vymýtit (vykácet), vymycovat (kácet), odmykat, nedomykat (nedoléhat, neuzavírat se), vymykat se (odlišovat se), výmyk (cvik), přimykat se (tíhnout k někomu), smyk, smýčit (uklízet), smyčec, smyčka, průsmyk, rozdmýchat (rozfoukat – např. oheň), dmychadlo/dmýchadlo (nástroj k rozfoukání ohně), ochomýtat se (točit se kolem někoho), mýto (poplatek), mýtné (poplatek), mykat (vyrábět přízi), mykaný (vyrobený mykáním – např. mykaná příze), mys (výběžek pevniny do moře), sumýš (mořský živočich)

Místní názvy:

Kamýk, Mýto, Nezamyslice

Vlastní jména:
Křesomysl, Nezamysl, Přemysl

POZOR!
my (1.p. zájmena my) – např. my chceme X mi (3.p. zájmena já) – např. pošli mi pohled
mýt (umývat) – např. mýt nádobí X mít (vlastnit/mít povinnost) – např. mít psa
vymýtit (odstranit) – např. vymýtit stromy X vymítat (vypuzovat) – např. vymítat ďábla

reklama