Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova:
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

Rozšíření:
pyšný, pyšnit se, zpychnout (stát se pyšným), pýchavka (druh houby), pych (pytláctví),
přepych (luxus), pytlovina (látka pro výrobu pytlů), pytlák, pytlačit (nelegálně lovit),
pyskatý (mající velké pysky/rty), opylovat (přenášet pyl z květu na květ), sudokopytník
(druh zvířete), třpyt, třpytivý, třpytka, jazykozpyt (jazykověda, lingvistika),
nevyzpytatelný (nepředvídatelný), odpykat (absolvovat trest), pýřavka (pýr, plevel),
pýří (pýr, plevel), zapýřit se (naparovat se), pýřivý (namyšlený), pyj (mužský pohlavní
orgán)

Místní názvy:
Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky

Vlastní jména:
Spytihněv

POZOR!
pýchavka (druh houby)  X   píchat (bodat)např. píchat jehlou
pysk (ret)např. dolní pysk   X   pisk (pískot)např. pisk vrabců

reklama