Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po „v“

Vyjmenovaná slova:

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-/vý

Rozšíření:

vykat (oslovovat někoho „vy“, tj.v 2.os.č.mn.), vysočina (hornatější oblast), vyšší, výše,
výška, výšina, povýšit (dostat/se do vyšší funkce), vyvýšenina (pahorek), zvýšit,
převyšovat, zavýt (působit vytí), výskot (veselý křik), zavýsknout (vesele vykřiknout),
zvyk (obyčej), zlozvyk (špatný návyk), zvyknout, zvyklost (zvyk, obyčej), navykat
(zvykat někoho na něco), návyk (zvyk, dovednost, závislost), odvykat (zbavit se návyku),
odvyknout, obvyklý (běžný, standardní), žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec (druh
dobytka), žvýkačka, vydrovka (čepice z vydří kožešiny), povykovat (vykřikovat, dělat
paniku), cavyky (drahoty), vyza (druh ryby)

Místní názvy:

Povydří, Vysočany, Vysočina, Vyšehrad, Vyškov, Výtoň

POZOR!

výr (sova) – např. výr houkal   X   vír (točivý pohyb) – např. vír na hladině
vysutý (vysunutý) – např. vysutý ret   X   visutý (visící) – např. visutý most
výskat (jásat) – např. výskat radostí   X   vískat (probírat se ve vlasech) – např. syna
výška (svislý rozměr) – např. výška stolu   X   vížka (malá věžička) – např. vížka kostela
výt (vydávat táhlý zvuk) – např. bolestí   X   vít (vázat) – např. vít věnce

Zapamatuj si!

vyžle (plemeno psa) – např. hubený jako vyžle (typický znak = vyhublost)

reklama