Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po „z“

Vyjmenovaná slova:
brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

Rozšíření:
jazýček, jazykozpyt (jazykověda, lingvistika), jazykověda (jazykověda, jazykozpyt),
dvojjazyčný, jazylka (kost v krku mezi bradou a hrtanem), vyzývat (pobízet), vyzývavý
(provokativní), vzývat (uctívat, přivolávat – např. vzývat ďábla), ozývat se

POZOR!

nazývat se (jmenovat se)   X   nazívat se (mnoho zívat) – např. za večer se něco nazýval)

Zapamatuj si!

brzičko – přípona –ičko (-y ve slově brzy souvisí se staročeským brzý = rychlý)

reklama