Alkalické kovy – lithium, sodík, draslík

Alkalické kovy - lithium, sodík, draslík

ALKALICKÉ KOVY
Alkalické kovy jsou prvky I. A. skupiny periodické soustavy prvků:
Lithium – Li
Sodík – Na
Draslík – K
Rubidium – Rb
Cesium – Cs
Francium – Fr

Společné vlastnosti:
• V přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách
• Stříbrolesklé, měkké kovy (dají se krájet nožem)
• Velice nestálé, reaktivní (jeden valenční elektron)
• Ochotně reagují se složkami vzduchu, proto se uchovávají v kapalinách, jež přístupu
vzduchu zabraňují (např. v petroleji)
Barví plamen kahanu, což se využívá k důkazu prvků ve sloučeninách:
Sodík – žlutě
Draslík – fialově
Lithium – červeně

SODÍK Na
• Vysoce reaktivní, hořlavá a žíravá látka (na vzduchu může dojít k jeho samozapálení)
• Je vázaný v důležitých sloučeninách, např. v chloridu sodném NaCl (kuchyňské soli)
• Roztavený se využívá jako chladicí medium pro některé typy jaderných reaktorů
• Jeho páry se využívají k plnění sodíkových výbojek (pouliční osvětlení)
• Je důležitý pro správnou činnost buněk v organismu
• Bouřlivě reaguje s vodou za vzniku vodíku a hydroxidu sodného:
2Na   +   2H2O   →   H2   +   2NaOH

reklama