Alkeny

Alkeny

ALKENY

Alkeny (= nenasycené uhlovodíky) jsou uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíku
jednu dvojnou vazbu.  

ALKENY:
• Dvojná vazba mezi atomy uhlíku C=C.
• Otevřený řetězec.
• Názvy končí koncovkou – en.
• Obecný vzorec CnH2n (n = 1,2,3….).

VÝZNAMNÉ ALKENY

ETHEN(ETHYLEN) C2H4 CH2=CH2

VLASTNOSTI: 
• Bezbarvý plyn.
• Hořlavý.
• Se vzduchem výbušný.
• Nasládlá vůně.
• Bývá obsažen v zemním plynu.
• Vzniká jako jedna ze zplodin při spalování benzinu v motorech aut.

POUŽITÍ:
• Důležitá surovina chemického průmyslu.
• Výroba plastů – polyetylen.
• Výroba etanolu a vinylchloridu.
• Při skladování se používá k umělému dozrávání plodů ovoce, které jsou málo
trvanlivé např. banánů.

PROPEN(PROPYLEN) C3H6 CH3-CH=CH2
• Hořlavý plyn.
• Používá se pro výrobu plastu polypropylenu. 

DIENY (di- znamená dvě)

Dieny jsou uhlovodíky, které obsahují ve svých molekulách dvě dvojné vazby mezi různými
atomy uhlíku.

BUTA-1,3-DIEN: C4H6 (čísla 1,3 vyjadřují, že dvojné vazby vycházejí z prvního
a třetího atomu uhlíku v molekule)
CH2=CH-CH=CH2

• Bezbarvý plyn.
• Surovina pro výrobu syntetického kaučuku.

reklama