Alkyny

Alkyny

ALKYNY

Alkyny (= nenasycené uhlovodíky) jsou uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíku
jednu trojnou vazbu.

ALKYNY:
• Trojná vazba mezi atomy uhlíku C≡C. 
• Otevřený řetězec.
• Názvy končí koncovkou –yn.
• Obecný vzorec CnH2n-2 (n = 1,2,3….)

VÝZNAMNÉ ALKYNY

ETHYN(ACETYLEN) C2H2 CH≡CH 

VLASTNOSTI:
• Bezbarvý plyn.
Extrémně hořlavý, lehce zápalný.
• Se vzduchem výbušný.
• Lehčí než vzduch.
• V čistém stavu má narkotické účinky.

PŘÍPRAVA:

Takto připravený acetylen odporně páchne po česneku.

POUŽITÍ:
• Surovina pro výrobu plastů (polyvinylchlorid=PVC).
• Výroba kyseliny octové.
• Plnění balonků na poutích.
• Kyslíko-acetylenový plamen se používá pro sváření a řezání kovů = autogen
(dosahuje teploty až 3000oC).
• Pro běžné použití se acetylen dodává v ocelových lahvích, které se od roku 2008
označují kaštanovou barvou (do roku 2008 se používala barva bílá).

PROPYN C3H4 CH3-C≡CH 
• Hořlavý plyn.
• Používá se jen jako plyn na svařování.

reklama