Areny

Areny

ARENY

Areny (= aromatické uhlovodíky) jsou uhlovodíky, obsahující v molekulách alespoň jeden
aromatický kruh = benzenové jádro.

AROMATICKÝ KRUH = BENZENOVÉ JÁDRO:
Je to řetězec šesti atomů uhlíku vždy uzavřený do kruhu, ve kterém se střídají tři vazby
jednoduché a tři vazby dvojné.
Toto znázornění však není příliš přesné.
Znázorněné aromatického cyklu s kruhem uprostřed je přesnější a lépe vyjadřuje skutečnou
strukturu látek, které takový cyklus ve své molekule obsahují (elektrony vazby jsou
rozprostřeny po celém kruhu).

VÝZNAMNÉ ARENY

BENZEN C6H6

VLASTNOSTI:
• Bezbarvá kapalina.
Extrémně hořlavá, lehce zápalná.
• Nerozpustná ve vodě, má menší hustotu než voda.
• Charakteristický zápach, podobný zápachu ředidel.
• Toxická látka, karcinogenní, vstřebává se dýchacími cestami a kůží.

POUŽITÍ:
• Výroba léčiv.
• Výroba plastů, kompaktních disků.
• Průmyslové rozpouštědlo a výroba výbušnin a barviv.

NAFTALEN C10H

VLASTNOSTI:
• Bílá pevná krystalická látka,
• Má charakteristický zápach, je těkavá.
• Při zahřívání sublimuje.
• Hořlavá, hoří čadivým plamenem.
• Zdraví škodlivá.

POUŽITÍ:
• Vyrábí se z černouhelného dehtu.
• Výroba organických látek, např. anilinových barviv.
• Má dezinfekční účinky.
Insekticid – je hlavní přísadou do kuliček proti molům (naftalin).

TOLUEN (METHYLBENZEN) C6H5-CH

VLASTNOSTI:
• Bezbarvá kapalina.
Vysoce hořlavá a zdraví škodlivá.
• Charakteristický zápach.
• Páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.
• Ve vodě nerozpustná.

POUŽITÍ:
• Rozpouštědlo barev a laků.
• Výroba trhaviny – TNT (trinitrotoluenu).
POZOR!!! Bývá zneužíván jako inhalační droga – poškozuje sliznice dýchacích
cest, způsobuje poškození mozku a jater, při dlouhodobějším užívání vzniká fyzická i
psychická závislost.

STYREN C6H5-CH=CH2

VLASTNOSTI:
• Bezbarvá olejovitá kapalina.
• Má pronikavě nasládlý zápach.
• Je těkavá.

POUŽITÍ:
• Výroba lepidel a inkoustů.
• Výroba plastového nádobí.
• Výroba plastu polystyrenu.

POLYMERACE:

reklama