Bílkoviny

Bílkoviny

BÍLKOVINY

BÍLKOVINY (PROTEINY) JSOU PŘÍRODNÍ MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY
SLOŽENÉ ZE STA A VÍCE (AŽ DVOU TISÍC) MOLEKUL AMINOKYSELIN,
KTERÉ VEDLE ATOMŮ UHLÍKU A VODÍKY OBSAHUJÍ JEŠTĚ ATOMY
KYSLÍKU, DUSÍKU, SÍRY A FOSFORU.

Bílkoviny se vytvářejí z aminokyselin.
Aminokyseliny jsou látky, které ve svých molekulách vždy obsahují karboxylovou skupinu
–COOH a aminoskupinu –NH2
Zbývající částí molekuly se od sebe jednotlivé aminokyseliny odlišují.

Při tvorbě bílkovin se jednotlivé aminokyseliny spojují, vážou se spolu tzv. PEPTIDICKOU
VAZBOU.
Při tom se uvolňuje voda a jednotlivé aminokyseliny se spojují do řetězce.

Veškeré bílkoviny v lidském těle jsou složeny z dvaceti různých aminokyselin.
Makromolekuly bílkovin zaujímají v prostoru různé složité tvary.

VZNIK BÍLKOVIN:
Rostliny si dokážou veškeré potřebné bílkoviny pro svou existenci vytvořit z minerálních
látek.
Živočichové získávají aminokyseliny z bílkovin přijatých v potravě, z nich pak skládají
vlastní potřebné bílkoviny.

VLASTNOSTI BÍLKOVIN:
• Rozpouštějí se ve vodě na koloidní roztoky
• Srážejí se teplem, působením alkoholu, solí, těžkých kovů, minerálních kyselin
• Obsahují dusík, zahříváním v přítomnosti hydroxidu sodného, uvolňují amoniak

ZDROJE BÍLKOVIN:
• Maso
• Vejce
• Mléčné výrobky
• Luštěniny (čočka, fazole, hrách)

VÝZNAM BÍLKOVIN:
Bílkoviny jsou nepostradatelnou složkou potravy živočichů a plní různé důležité funkce
v organismu, např.:

Funkce stavebníkolagen je nejhojnější bílkovina v živočišných tělech, vyskytuje se
např. ve vazivu, šlachách, chrupavce, pokožce, kostech a zubech. Kolagen je součástí
mnoha kosmetických výrobků, obsahují ho šampony, krémy, pleťová mléka.
Z kolagenu se vyrábí i potravinářská želatina.

Funkce transportní – tuto funkci, tzv. přenášecí má např. hemoglobin. Obsahují ho
červené krvinky a slouží jako přenašeč kyslíku z plic k jednotlivým buňkám v těle.

Funkce zajišťující pohybtubulin tvoří součást bičíku, který zajišťuje pohyb
bakterií, jednobuněčných organismů nebo spermií. Pohyb svalů živočichů a člověka
zase zajišťují bílkoviny myosin a aktin.

Funkce řídící a regulační – mezi bílkoviny patří některé velmi důležité hormony,
jako je růstový hormon, inzulin, oxytocin a hormony placenty.

reklama