Chemické prvky

Chemické prvky

CHEMICKÉ PRVKY

Chemický prvek = látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo.
Atomy různých prvků se od sebe liší počtem protonů neboli protonovým číslem.
Atomy téhož prvku mají vždy stejný počet protonů neboli stejné protonové číslo.

Stručně z historie:

Lidé znali celou řadu prvků od nepaměti. Byly to především prvky, které se v přírodě mohou
vyskytovat i ve volném stavu. Většinu z nich znáte i vy. Patří mezi ně např. zlato, stříbro,
uhlík ve formě grafitu (tuhy) a diamantu, měď, síra, železo a další.
Ve středověku si alchymisté pro tyto látky vymysleli i symboly, které používali ve svých
knihách.

Alchymistické symboly některých prvků:

Dnes je známo 109 prvků, které jsou seřazeny do periodické tabulky prvků podle
vzrůstajícího protonového čísla.

Značka prvku má více významů:
H = chemická značka vodíku
H = jeden atom vodíku

Zápis počtu atomů prvků:
3H = 3 atomy vodíku
5Cl = 5 atomů chloru

Názvy prvku vznikly:
1. Podle vlastnosti:
-třpyt, lesk – aurum = zlato, Au
-zápach – bromos = brom, Br
-žlutozelený – chloros = chlor, Cl
2. Podle světadílů:
-Europium, Eu
-Americium, Am
3. Podle země původu:
-Polonium, Po
-Germanium, Ge
-Francium, Fr
-Skandium, Sc
4. Podle objevitelů nebo významných vědců:
-Nobelium, No
-Curium, Cm
-Mendelevium, Md
-Einsteinum, Es

reklama