Chemické reakce

Chemické reakce

Chemické reakce

CHEMICKÁ REAKCE = děj, při němž z výchozích látek (reaktantů) vznikají jiné chemické
látky (produkty)

Obecně: REAKTANTY(výchozí látky) → PRODUKTY(látky vzniklé po reakci)

V průběhu reakce se počet a druh atomů látek nemění, atomy se pouze přeskupují, tj.
zanikají původní chemické vazby a vznikají nové chemické vazby.

Reakci vodíku s kyslíkem můžeme vyjádřit různým způsobem:

Chemické reakce se většinou nezapisují slovně, ale značkami a vzorci látek, např.:

VODÍK  +   KYSLÍK → VODA

H2   +   O2 → H2O

Počet a druh atomů v reaktantech musí být vždy stejný jako druh a počet atomů v produktech,
tento vztah se nazývá zákon zachování hmotnosti.

ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI = v uzavřené soustavě se při chemické reakci
hmotnost výchozích látek rovná hmotnosti produktů.

Autoři:
M. V. Lomonosov (1711-1765), ruský vědec
A. L. Lavoisier (1743- 1794), francouzský vědec
(oba nezávisle na sobě objevili tento základní přírodní zákon)

Konečná úprava rovnice podle tohoto zákona:
2H2   +   O2 → 2H2O

reklama