Chemické rovnice

Chemické rovnice

Chemické rovnice

CHEMICKÁ ROVNICE = je zápis chemické reakce pomocí značek a vzorců chemických
látek.

Na levou stranu se zapisují reaktanty (výchozí látky), na pravou stranu se zapisují produkty
(vznikající látky).

Počet atomů všech prvků musí být na obou stranách rovnice stejný!!!
(provádíme tzv. úpravu chemické rovnice, a to pouze velkými čísly před značku prvku nebo
vzorec)

Úprava schématu chemické reakce na chemickou rovnici:

Chemická rovnice vyjadřuje:
a) které látky se účastnily chemické reakce a které při ní vznikaly
b) poměr počtu částic, které se účastnily chemické reakce

Chemické rovnice jsou mezinárodně srozumitelné:

CHEMICKÉ SLUČOVÁNÍ = je chemická reakce, při které z látek jednoduchých vznikají
látky složitější (alespoň 2 reaktanty)

2H2   +   O2 → 2H2O

CHEMICKÝ ROZKLAD = je chemická reakce, při které ze složitějších látek vznikají dvě
nebo více látek jednodušších (1 reaktant)

2H2O → 2H2   +   O2

reklama