Cykloalkany

Cykloalkany

CYKLOALKANY

CYKLOALKANY jsou uhlovodíky, které obsahují pouze jednoduché vazby mezi atomy
uhlíku v uzavřeném uhlíkatém řetězci.

CYKLOALKANY 
• Jednoduchá vazba mezi atomy uhlíku C-C.
• Uzavřený řetězec.
• Názvy mají předponu cyklo a koncovku – an.
• Obecný vzorec – CnH2n

CYKLOHEXAN
• Nejvýznamnější cykloalkan.
• Obsahuje šest atomů uhlíku vázaných v kruhu.
• Kapalná látka.
• Hořlavá.
• Získává se z ropy.
• Surovina pro výrobu plastů (polyamidy).
• Používá se jako rozpouštědlo.

reklama