Deriváty uhlovodíku

Deriváty uhlovodíku

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ – ÚVOD

Uhlovodíky patří k základním organickým sloučeninám.
I když tvoří malou část organických sloučenin, můžeme od nich odvozovat další tisíce
organických látek – podle latinského slova „derivate“ = odvozovat, nazývají se tyto
sloučeniny deriváty.
V molekulách těchto derivátů jsou vedle atomů uhlíku C a vodíku H vázány i atomy kyslíku
O, dusíku N, fosforu P, síry S, halogenů F, Cl, Br, I a jiných chemických prvků.
Mnoho z nich se vyskytuje v přírodě, jsou součástí rostlinných i živočišných organismů.

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ jsou organické látky, které se odvozují náhradou atomů
vodíků v uhlovodíku atomy nebo skupinami atomů jiných prvků.

Každý derivát uhlovodíku má v molekule:

1. UHLOVODÍKOVÝ ZBYTEK
Uhlovodíkový zbytek je část molekuly uhlovodíku bez atomů vodíku.

• Z acyklického uhlovodíku vzniká zbytek obecně nazývaný ALKYL
(značí se symbolem R)
• Z aromatického uhlovodíku vzniká zbytek obecně nazývaný ARYL
(symbol Ar)

Název zbytku se tvoří ze základu názvu uhlovodíku a přípony –yl.

2. CHARAKTERISTICKOU SKUPINU
Charakteristická skupina jsou atomy či skupiny atomů, které nahrazují atomy
vodíku v uhlovodíku.

PŘÍKLADY DERIVÁTŮ UHLOVODÍKU:

Přehled některých derivátů uhlovodíků:

reklama