Estery

Estery

ESTERY
Estery jsou látky, které vznikají vzájemnou reakcí karboxylových kyselin a alkoholů. Tuto
reakci nazýváme esterifikace.

ESTERIFIKACE JE CHEMICKÁ REAKCE KARBOXYLOVÉ KYSELINY
S ALKOHOLEM, PŘI KTERÉ VZNIKÁ ESTER A VODA.

ESTERY:
• Ve vodě nerozpustné, rozpustné v organických rozpouštědlech
• Jsou rozšířeny v přírodě, tvoří příjemně vonící složky plodů rostlin
• Jsou složkou vosků, zejména tuků

ETHYLESTER KYSELINY OCTOVÉ:

Vznik:

Vlastnosti:
• Bezbarvá, ve vodě nerozpustná látka
• Příjemně vonící kapalina
• Používá se jako rozpouštědlo

Významné estery bez vůně:
Velký význam mají estery karboxylových mastných kyselin (palmitové, stearové, olejové
atd.) s glycerolem.
Tvoří různé tuky, oleje a vosky.
Methylestery mastných kyselin z řepkového oleje se označují obchodním názvem MEŘO.
Jsou důležitou složkou tzv. BIONAFTY.
Ta obsahuje 5 – 30% MEŘO, zbytek tvoří nafta získávaná z ropy.

KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ:
Je obsažena v lécích – Acylpyrinu, Aspirinu, Aspru, Anapyrinu.
Acylpyrin má analgetických a antipyretický účinek (proti hnisání a horečce).

reklama