Fenoly

Fenoly

FENOLY

Fenoly jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, protože ve svých molekulách obsahují vázané
atomy kyslíku.

FENOLY JSOU DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, VE KTERÝCH JE HYDROXILOVÁ
SKUPINA –OH VÁZANÁ NA UHLOVODÍKOVÝ ZBYTEK ARENŮ (BENZENOVÉ
JÁDRO)

Nahradíme-li jeden atom vodíku v molekule benzenu skupinou –OH, získáme látku zvanou
fenol.

FENOL C6H5OH: 
• Bezbarvá krystalická látka
Jedovatý, leptá pokožku
• Používá se k výrobě plastů (bakelit), barviv, léčiv
Dezinfekční účinky (ve směsích s mýdlovými roztoky – lyzol k čištění podlah)
• Má schopnost srážet bílkoviny v bakteriích a tím je zničit.

reklama