Halogenidy

Halogenidy

HALOGENIDY – NÁZVOSLOVÍ

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY:
1. HALOGENIDY (F, Cl, Br, I + prvek)
2. OXIDY (O + prvek)
3. SULFIDY (S + prvek)

NÁZVOSLOVÍ:

OXIDAČNÍ ČÍSLO:
• Je nutné pro tvoření názvů a vzorců sloučenin
• Píšeme ho římskými číslicemi
• Může být kladné, záporné nebo nula
• Nemá jednotky
• Píše se ke značce prvku vpravo nahoru (př. NaI , Cl-I)

Název sloučenin je dvouslovný:

• PODSTATNÉ JMÉNO – u dvouprvkových sloučenin má koncovku –id
– prvek má záporné oxidační číslo

• PŘÍDAVNÉ JMÉNO – je odvozeno od druhého prvku příslušnou koncovkou
– prvek má kladné oxidační číslo

I. – ný
II. – natý
III. – itý
IV. – ičitý
V. – ičný
     – ečný
VI. – ový
VII. – istý
VIII. – ičelý

POSTUP PŘI PSANÍ VZORCŮ:
1. Pořadí prvků je v názvu a ve vzorci OPAČNÉ!
2. Zapíšeme oxidační čísla prvku
3. Provedeme tzv. KŘÍŽOVÉ PRAVIDLO
4. SOUČET všech oxidačních čísel ve vzorci musí být 0!

HALOGENIDY
Jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů – F, Cl, Br, I – s jiným prvkem.
Oxidační číslo halogenů je vždy –I.

!!! F-I, Cl-I, Br-I, I-I !!!

HALOGENINDY – názvosloví:
Název je dvouslovný:

2. PŘÍDAVNÉ JMÉNO – od druhého prvku, má koncovky –ný, –natý….. 

Názvosloví – ze vzorce název:
Postup:
• Vzorec je daný a je dobře
• Nikdy nesmíš měnit ve vzorci počet atomů!!!
• Určíme oxidační čísla atomů a napíšeme název halogenidu

reklama