Halogeny

Halogeny

HALOGENY

HALOGENY (halové prvky = solitvorné)

FLUOR F2 – nazelenalý plyn
CHLOR Cl2 – žlutozelený plyn
BROM Br2 – tmavohnědá kapalina
JOD I2 – fialová pevná látka

Společné vlastnosti:
• V přírodě pouze ve sloučeninách (soli)
• Prvky VII A skupiny PSP, 7 valenčních elektronů
• Velmi reaktivní, vysoká elektronegativita
• Jedovaté
• Tvoří dvouatomové molekuly F2, Cl2, Br2, I

CHLOR Cl2 (z řec. chloros = zelenající se)

VÝSKYT:
• V přírodě pouze ve sloučeninách (chloridy), např. chlorid sodný (kuchyňská sůl NaCl)
• Ve formě rozpustných sloučenin (solí) v mořské vodě

VLASTNOSTI
• Žlutozelený plyn, štiplavého a nepříjemného zápachu
POZOR! Silné jedovatý, dráždí sliznice!
• 2,5x větší hustota než vzduch
• Rozpustný ve vodě

POUŽITÍ
• Desinfekce pitné vody (ničí bakterie a choroboplodné zárodky), 0.1 – 0,2mg/l
• Výroba desinfekčních prostředků (Savo)
• Bělení papíru a textilií
• Výroba chlorovodíku HCl: H2 + Cl2 → 2HCl
• Výroba plastů PVC a desinfekčních prostředků proti plevelům a proti hmyzu
• V 1. sv. válce r. 1915 u belgického města Yper použit německou armádou jako
otravná, bojovná, chemická látka (zamřelo 5000 fr. a brit. vojáků)

PŘÍPRAVA
Průmyslově – elektrolýzou roztoku chloridu sodného NaCl (= rozklad roztoků
stejnosměrným el. proudem)
Laboratorně – reakcí kyseliny chlorovodíkové HCl s manganistanem draselným
KMnO4

FLUOR F2 (z lat. fluere = téci, plynouti)
• Nazelenalý plyn jedovatý
• Má největší elektronegativitu ze všech prvků (X=4,1)
• Velice reaktivní
Použití – k výrobě plastů (teflon)
– ve sloučeninách je součástí zubních past a ústních vod (snižuje kazivost zubů)
– výroba chladicích kapalin (freony)

BROM Br2 (bromos = zápach)
• Tmavohnědá těžká kapalina
• Rychle se vypařuje
• Jedovatá, poškozuje zdraví i oči
Použití – výroba barviv, léčiv a fotografických materiálů

JOD I2 (iodos = fialkový)
• Fialová pevná krystalická látka
• Sublimuje
• Objeven v popelu chaluh v Severním moři, jeho sloučeniny jsou obsaženy v buňkách
mořských řas
Použití – výroba barviv
– desinfekce okolí ran (5% ethanolový roztok jodu = jodová tinktura)
– nezbytný pro správný růst a vývoj organismů – přísada do kuchyňské soli a
mléčných výrobků (jeho nedostatek v potravě způsobuje zvětšení štítné žlázy –
velký podbradek = struma, lidově „vole“)

Oddělení jodu ze směsi sublimací

Struma

reklama