Historie chemie

Historie chemie

  1. Historie využívání chemických změn ku prospěchu člověka sahá až do PRAVĚKU. Jde především o OHEŇ, který člověk využívá po tisíciletí jako zdroj tepla, k úpravě potravy atp. Blahodárné působení ohně v dávných dobách vedlo dokonce k jeho zbožňování.
  2. Všechno, co dnes víme o složení, vlastnostech a přeměnách látek shromažďovalo mnoho pokolení chemiků a jejich předchůdců – řemeslníků a alchymistů. Za první poznatky vděčíme kovářům, hrnčířům, barvířům, koželuhům a dalším řemeslníkům z dávné MEZOPOTÁMIE, INDIE, ČÍNY, EGYPTA či ŘECKA a pak alchimistům.
  3. Ve 4. – 17. Století se začala rozvíjet „předchůdkyně chemie“ – ALCHYMIE. Alchymisté byli zvláštní lidé posedlí touhou objevit, co se ve skutečnosti objevit nedalo – kámen mudrců přeměňující obyčejné kovy ve zlato, nebo elixír mládí – nápoj zachovávající věčné mládí a nesmrtelnost člověka. Skoro dva tisíce let bádali alchymisté v různých koutech světa v párách a jedovatých dýmech ve svých laboratořích. Vymýšleli nejrozmanitější postupy, vařili, žíhali, tavili a také všechno zapisovali – někdy velmi nesrozumitelným způsobem.
  1. Alchymie přinesla lidstvu řadu užitečných postupů pro čištění látek, výrobu kovů, získávání barviv, léřiv a také mnoho dodnes používaných laboratorních pomůcek. Na jejím základě vznikla i současná chemie.

Vynálezy, které lidé nechtěli: Nevymáchaná ústa lékaře Paracelsa | 100+1  zahraniční zajímavost

reklama