Hoření uhlovodíků

Hoření uhlovodíků

HOŘENÍ UHLOVODÍKŮ

Jednou ze základních vlastností uhlovodíků je jejich hořlavost.

HOŘENÍ UHLOVODÍKŮ na vzduchu je reakce, při které uhlovodík reaguje se
vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého, vody, světla a tepla.

Reakci můžeme vyjádřit schématem:

Příklady hoření uhlovodíků:

Čím menší je poměr C : H v molekule uhlovodíku, tím čadivějším plamenem uhlovodík
hoří.

Hoření uhlovodíků:

Plamen při hoření některých uhlovodíků–na obrázku postupně pozorujeme plamen hořícího
parafinu, methanu, butanu a benzinu:

Porovnání plamene při hoření hexanu a naftalenu:

reklama