Ionty

Ionty

IONTY

Ionty
= jsou elektricky nabité částice, které vznikají ztrátou nebo přijetím elektronů.
Čím méně má atom valenčních elektronů, tím snadněji je ztrácí a tvoří ionty.
Rozlišujeme dva typy iontů:

Kationty
= jsou částice s kladným nábojem
= mají méně elektronů než protonů
= vznikají ztrátou elektronů
= vznikají nejčastěji z atomů kovů

Cao – 2 e- ——–> Ca2+

Anionty
= jsou částice se záporným nábojem
= mají více elektronů než protonů
= vznikají přijetím elektronů
= vznikají nejčastěji z atomů nekovů

Clo + 1 e- ——–> Cl–

Iontové sloučeniny
= sloučeniny tvořené z iontů
= jsou dobře rozpustné ve vodě
= např. NaCl – chlorid sodný (kuchyňská sůl)

reklama