Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY, VE KTERÝCH
JE VÁZÁNA CHARAKTERISTICKÁ SKUPINA KARBOXYLOVÁ -COOH.

Název karboxylové skupiny vyjadřuje, že obsahuje karbonylovou a hydroxylovou skupinu:

NÁZVOSLOVÍ:
Každá karboxylová kyselina má jednak název tvořený podle uhlovodíku, od kterého je
odvozena, a jednak název triviální.
Názvy tvoříme přidáním přípony – ová k názvu uhlovodíku.
Triviální názvy jsou uvedeny v závorce:
• Methan – kyselina methanová (kyselina mravenčí)
• Butan – kyselina butanová (kyselina máselná)

VLASTNOSTI:
Karboxylové kyseliny mají podobné vlastnosti a reakce jako kyseliny anorganické (HCl):
• POZOR!! Jsou to žíraviny!
• Reagují s hydroxidy (neutralizace), vzniká voda a sůl

ZÁSTUPCY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN:

KYSELINA MRAVENČÍ = KYSELINA METHANOVÁ HCOOH:
• Bezbarvá kapalina s leptavými účinky
• Silně čpí, ve vodě je rozpustná
• Je obsažena v tělech mravenců (50%), v žihadlech vos i včel a v žahavých chlupech
kopřivy
• Má dezinfekční účinky – ničí bakterie
• Používá se ke konzervování potravin
• v textilním průmyslu se používá k leptání vzorů na barevné plátno, v kožedělném
průmyslu slouží k vydělávání kůží

KYSELINA OCTOVÁ = KYSELINA ETHANOVÁ CH3COOH:
• Bezbarvá, štiplavě páchnoucí kapalina
• Leptavě působí na pokožku 
• Její 5 – 8% roztok se nazývá OCET
• Potravinářský ocet se vyrábí kvašením etanolu pomocí bakterií octového kvašení,
vzniklý ocet je bezbarvý, ale pro potravinářské účely se přibarvuje dohněda
• Používá se ke konzervaci potravin a při výrobě plastů a barviv

KYSELINA MÁSELNÁ = KYSELINA BUTANOVÁ CH3(CH2)2COOH: 
• Kapalina, nepříjemně zapáchá
• Je obsažena například v potu nebo ve žluklém másle

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ = KYSELINA ETHANDIOVÁ (COOH)2
• Pevná, krystalická látka
• Rozpustná ve vodě, jedovatá
• Vyskytuje se v rostlině lidově nazývané šťovík, v jahodách i šťavelu kyselém

KYSELINA CITRONOVÁ:
• Obsahuje v molekule 3 karboxylové skupiny –COOH
• Vyskytuje se v přírodě v citrusových plodech nebo v nezralém ovoci
• Je to nejběžnější konzervační látka (E 330), vyskytuje se v řadě potravinářských
výrobků – limonády, džusy, marmelády

KYSELINA BENZOOVÁ C6H5COOH: 
• Pevná bílá látka
• Používá se ke konzervaci některých potravin, např. hořčice a nealkoholických nápojů

MASNÉ KYSELINY:
Masné kyseliny jsou karboxylové kyseliny, které jsou vázané v tucích.

KYSELINA PALMITOVÁ C15H31COOH: 
• Bílá pevná látka
• Je palmitovém oleji, v másle, získává se z kokosového oleje
• ve druhé světové válce se používaly její deriváty k výrobě napalmu

KYSELINA STEAROVÁ C17H35COOH: 
• Bílá pevná látka
• Získává se z hovězího loje
• Spolu s kyselinou palmitovou se používá k výrobě mýdel a kosmetiky

KYSELINA OLEJOVÁ C17H33COOH: 
• Žlutohnědá kapalina, charakteristického zápachu
• Nerozpustná ve vodě
• Obsahuje v molekule jednu dvojnou vazbu (kyseliny s dvojnou vazbou se označují
jako vitamín F a jsou nezbytné pro život člověka)
• Vyskytuje se většinou v olejích, tvoří 55 – 80% olivového oleje

AMINOKYSELINY:
Aminokyseliny jsou karboxylové kyselina obsahující v molekule kromě karboxylové
skupiny –COOH také skupinu aminovou –NH2.
Tyto kyseliny se spolu vážou do obrovských řetězců a vytvářejí tak molekuly bílkovin
v živých organizmech.

GLYCIN = KYSELINA AMINOOCTOVÁ NH2CH2COOH: 
• Nejjednodušší aminokyselina
• Má symbol E 640
• Je součástí potravinových doplňků pro výživu sportovců a kulturistů (zvyšuje
vytrvalost)
• Vyskytuje se i v mozku člověka, zlepšuje paměť

reklama