Kovy – železo, hliník, měď

Kovy - železo, hliník, měď

ŽELEZO Fe
Výskyt:
• V přírodě v různých sloučeninách – železné rudy
• Součást krevního barviva hemoglobinu v lidském organismu

Vlastnosti:
• Stříbrolesklý, pevný, magnetický kov
• Málo odolný na vzduchu, podléhá korozi
• Kujný a tažný
Základní složkou oceli
• Slučuje se s kyslíkem i s dalšími nekovy, rozpouští se v kyselinách

Výroba:
• Ze železných rud ve vysokých pecích za teplot až 1800°C reaguje oxid železitý
s uhlíkem a vzniká surové železo = litina
• Odstraněním uhlíku a dalších prvků z litiny spalováním se vzdušným kyslíkem =
zkujňováním – vzniká ocel

Použití:
Čisté železo k výrobě jader elektromagnetů
Surové železo = litina – kotle, radiátory, vagóny
Ocel – různé druhy, např. ocel nástrojová, chirurgická, nerezavějící

HLINÍK Al

Výskyt:
• V přírodě ve sloučeninách (9% zemské kůry)
• Nerost živec, různé hlíny, hliníková ruda – bauxit
Drahé kameny – rubín, safír

Vlastnosti:
• Stříbrolesklý kov s malou hustotou (lehký)
Dobrý vodič elektrického proudu i tepla
• Stálý na vzduchu, nepodléhá korozi
• Rozpustný v kyselinách

Použití:
• „Odlehčené“ konstrukce – součásti letadel, vozidel, lodí
• Hliníkové fólie (alobal)
• Výroba lehkých a pevných slitin (dural)
• Elektrické vodiče
• Chladiče počítačových pamětí a procesorů
• Mince, příbory, nádobí

MĚĎ Cu

Výskyt:
• V přírodě buď ryzí, nebo ve sloučeninách např. minerál chalkopyrit (sulfid měďnatoželeznatý)
• V živých organismech – krevní barvivo měkkýšů hemocyanin

Vlastnosti:
Červenohnědý kov
• Velká hustota
• Na vzduchu stálý
• Velmi dobrý vodič el. proudu a tepla
• Je základní složkou významných slitin

Použití:
• Výroba el. vodičů, chladičů, varných nádob, kotlů (v pivovarech)
• Trvanlivé střešní krytiny a okapy (na vlhkém vzduchu se měď pokrývá zelenou
vrstvičkou – měděnkou, která brání další korozi kovu)
• Mince (10Kč, 20Kč)
• Elektrotechnika – dráty antény
• Sloučenina síran měďnatý CuSO4 (modrá skalice) se používá jako ochrana rostlin proti
plísním a houbám

reklama