Kyslík

Kyslík

KYSLÍK

KYSLÍK je nejrozšířenější prvek na Zemi, který je podmínkou našeho života.

Výskyt:
• na Zemi 49,9 % – nejrozšířenější prvek
• ve vzduchu (21%)
 dvouatomové molekuly kyslíku O2
 tříatomové molekuly kyslíku O3 = ozon
• ve sloučeninách – voda, kyslíkaté kyseliny, oxidy,
hydroxidy, organické látky
• v lidském těle (62%)

Vlastnosti:
• bezbarvý plyn bez zápachu a bez chuti
• podporuje hoření, způsobuje rezavění železa, kažení potravin a tlení dřeva
• velmi reaktivní
• s jinými prvky se slučuje za vzniku oxidů
• s vodíkem H tvoří výbušnou směs

Použití:
• při výrobě oceli
• při řezání a svařování kovů
• do dýchacích přístrojů (v lékařství, hasiči, potápěči, …)
• kapalný jako raketové palivo
• pro technické účely se plní do ocelových láhví označených modrým pruhem

Příprava:

A) laboratorně
• z peroxidu vodíku
2 H2O2 —> 2 H2O + O2

B) průmyslově
• destilací kapalného vzduchu

reklama