Látková koncentrace

Látková koncentrace

LÁTKOVÁ KONCENTRACE

Látková koncentrace c (zkráceně koncentrace) je vyjádřena podílem látkového množství
rozpuštěné látky n a objemu roztoku V.

Koncentrace = látkové množství / objem roztoku
Jednotka koncentrace = jednotka látkového množství / jednotka objemu

c = n : V

Jednotka látkové koncentrace : mol / dm3

Čím větší je koncentrace, tím větší látkové množství rozpuštěné látky roztok (při určitém
objemu) obsahuje.

Nižší koncentrace červeně zbarvené látky v roztoku

Vyšší koncentrace červeně zbarvené látky v roztoku

Příklady:

1. Vypočtěte koncentraci kyseliny chlorovodíkové v roztoku o objemu 1 dm3 , který
obsahuje 0,2 mol rozpuštěného chlorovodíku HCl.

Postup:
n = 0,2 mol
V = 1 dm3
c = ? mol/dm3
c = 0,2 : 1
c= 0,2 mol/dm3

2. Vypočítej hmotnost hydroxidu sodného, který potřebujeme k přípravě 0,50 dm3
jeho vodného roztoku o koncentraci 0,20 mol / dm3.

Postup:
a) vypočítám látkové množství hydroxidu sodného
c = n : V
n = c . V
n = 0,2 . 0,5
n = 0,1 mol

b) vypočítám hmotnost hydroxidu sodného
m = n . M
M(Ca(OH)2) = 74,12 g/mol
m = 0,1 . 74,12
m =7,412 g

reklama