Molární hmotnost

Molární hmotnost

MOLÁRNÍ HMOTNOST

Molární hmotnost M je fyzikální veličina určená podílem hmotnosti chemické látky m a
jejího látkového množství n.

Molární hmotnost = hmotnost / látkové množství
Jednotka molární hmotnosti = jednotka hmotnosti / jednotka látkového množství

Molární hmotnost je důležitou charakteristikou chemických prvků i sloučenin a nalezneme ji
v chemických tabulkách.

Molární hmotnost látek můžeme vypočítat jako součet molárních hmotností všech
atomů, které vyjadřuje vzorec sloučeniny.

Př. Urči molární hmotnost oxidu železitého Fe2O3

M(Fe) = 55,8 g/mol

M(O) = 16 g/mol 

M(Fe2O3) = 2 . 55,8 g/mol + 3 . 16 g/mol = 159,6 g/mol

Další příklady na procvičení látkového množství a molární hmotnosti:

1. Jaké látkové množství odpovídá 32g mědi? [0,5 mol]
2. Vypočítejte, jaké látkové množství vápníku odpovídá 80,16 g tohoto prvku. [2 mol]
3. Jakou hmotnost v gramech má tolik atomů železa, kolik jich je ve 4 g síry? [6,98 g]
4. Určete molekulovou hmotnost dusičnanu vápenatého? [164,10 g/mol]
5. Vypočítejte molekulovou hmotnost oxidu stříbrného. [231,74 g/mol]
6. Vypočítejte molekulovou hmotnost kyseliny dusičné. [63 g/mol]
7. Vypočítejte hmotnost jednoho molu oxidu stříbrného. [231,74 g]
8. Vypočítejte molekulovou hmotnost síranu vápenatého. [136,24 g/mol]
9. Vypočítejte, jaké látkové množství představuje 36 g chemicky čisté vody. [2 mol]
10. Vypočítejte, jaké látkové množství představuje 588,48 g kyseliny sírové, 476 g bromidu
draselného a 433,18 g oxidu rtuťnatého. [6 mol, 4 mol, 2 mol]
11. Jakou hmotnost mají:

a. 1 mol dusíku [28 g]
b. 3 moly kyseliny dusičné [189,05 g]
c. 4 moly kyseliny sírové [392,32 g]

12. Vypočítejte molekulovou hmotnost oxidu měďného. [143,09 g/mol]
13. Vypočítejte molekulovou hmotnost fluorovodíku. [20,01 g/mol]
14. Vypočítejte molekulovou hmotnost peroxidu vodíku. [34,02 g/mol]
15. Vypočítejte molekulovou hmotnost dusičnanu amonného. [80,04 g/mol]
16. Vypočítejte hmotnost 4 molů vápníku. [160,32 g]
17. Jakou hmotnost mají:

a. 1 mol hořčíku [24,3 g]
b. 8 molů vody [144 g]
c. 3 moly oxidu sodného [186 g]

18. Vypočítejte molekulové hmotnosti těchto látek:

a. oxidu křemičitého [60,1 g/mol]
b. oxidu hlinitého [102 g/mol]
c. chloridu hlinitého [133,5 g/mol]
d. bromidu draselného [119 g/mol]
e. hydroxidu vápenatého [74,1 g/mol]

19. Vypočítejte počet molekul v kapce vody (m = 0,25 g, 1 mol obsahuje 6,023 molekul
vody). [8,4 ×1021 molekul] 20. Vypočítejte, kolik molekul je ve 20 ml (tj. 15,8 g) alkoholu ethanolu (obsah alkoholu ve 2 dl vína) a určete, kolik molekul ethanolu se vypije jedním douškem (M = 46 g/mol, jeden doušek má objem asi 5 ml, pijeme víno, nikoliv čistý ethanol). [2,068×10 23 molekul, 1 doušek obsahuje asi 5×1021 molekul]

reklama