Názvosloví solí

Názvosloví solí

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ

Názvy solí jsou dvouslovné. Skládají se z podstatného jména, které je odvozeno z aniontu
kyseliny, a z přídavného jména označující kation.

Příklady:

1. PODSTATNÉ JMÉNO: zakončení podstatného jména v názvu soli se liší u solí
bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin:

Podstatné jméno v názvu solí bezkyslíkatých kyselin má zakončení –id,
např. chlorid, bromid, jodid, fluorid
• Podstatné jméno v názvu solí kyslíkatých kyselin má zakončení, které
odpovídá oxidačnímu číslu atomu kyselinotvorného prvku v aniontu – viz
tabulka:

2. PŘÍDAVNÉ JMÉNO: zakončení přídavného jména názvu soli vyjadřuje oxidační
číslo a náboj kationtu – viz tabulka:

3. VZOREC SOLI: ve vzorci soli je součet nábojů kationtů a aniontů roven 0.
Rovněž součet oxidačních čísel všech atomů prvků ve vzorci soli je roven 0. Viz
tabulka:

4. NÁZEV SOLI: název soli z jejího vzorce utvoříme tak, že nejdříve určíme anion
kyseliny a potom kation, ze kterého je sůl složena. Dále anion označíme podstatným
jménem a kation přídavným jménem např.:

reklama