Oxidy – názvosloví

Oxidy - názvosloví

OXIDY – NÁZVOSLOVÍ

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY:
1. HALOGENIDY (F, Cl, Br, I + prvek)
2. OXIDY (O + prvek)
3. SULFIDY (S + prvek) 

NÁZVOSLOVÍ:

OXIDAČNÍ ČÍSLO:
• Je nutné pro tvoření názvů a vzorců sloučenin
• Píšeme ho římskými číslicemi
• Může být kladné, záporné nebo nula
• Nemá jednotky
• Píše se ke značce prvku vpravo nahoru (př. Na-I , Cl-I)

Název sloučenin je dvouslovný:
• PODSTATNÉ JMÉNO – u dvouprvkových sloučenin má koncovku –id
– prvek má záporné oxidační číslo
• PŘÍDAVNÉ JMÉNO – je odvozeno od druhého prvku příslušnou koncovkou
– prvek má kladné oxidační číslo

POSTUP PŘI PSANÍ VZORCŮ:
1. Pořadí prvků je v názvu a ve vzorci OPAČNÉ!
2. Zapíšeme oxidační čísla prvku
3. Provedeme tzv. KŘÍŽOVÉ PRAVIDLO
4. SOUČET všech oxidačních čísel ve vzorci musí být 0!

OXIDY (dříve kysličníky):

Jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku O s jiným prvkem.
Oxidační číslo kyslíku je vždy –II.

!!! O-II !!!

OXIDY – názvosloví:
Název je dvouslovný: 

1. PODSTATNÉ JMÉNO – má koncovku –id  O-2 – oxid

2. PŘÍDAVNÉ JMÉNO – od druhého prvku, má koncovky –ný, –natý…..

Názvosloví – ze vzorce název:
Postup:
• Vzorec je daný a je dobře
• Nikdy nesmíš měnit ve vzorci počet atomů!!!
• Určíme oxidační čísla atomů a napíšeme název oxidu
• POZOR!! U sudých koncovek dělíme 2 počet atomů prvků!!

reklama