Plasty

Plasty

PLASTY

PLASTY JSOU UMĚLE (SYNTETICKY) VYROBENÉ MAKROMOLEKULÁRNÍ
LÁTKY, KTERÉ LZE ZA URČITÝCH PODMÍNEK TVAROVAT.

Plasty nebo také ne zcela správně „umělé hmoty“ jsou dnes nejrozšířenějším materiálem.
Ročně se ve světě spotřebuje téměř 240 milionů tun plastu.
POZOR!! Plasty se v přírodě nerozkládají, což je závažný ekologický problém.

POLYETHYLEN (PE): 
Vzniká polymerací ethylenu (ethenu) CH2=CH2:

Vlastnosti a použití PE:
• Pevný, odolný proti vodě, chemikáliím a mrazu
• Výborný elektroizolátor
• Zahříváním měkne, dá se svařovat
• Je to nejpoužívanější obalový materiál, je hygienicky nezávadný (Mikroten)
• Výroba hadic, sáčků, lahví, potrubí…..

POLYVINYLCHLORID (PVC):
Vzniká polymerací vinylchloridu CH2=CHCl: 

Vlastnosti a použití PVC:
• Je jedním z nejvíce používaných plastů (asi 30% světové produkce)
• Odolný účinkům chemikálií
• Po zahřátí se snadno zpracovává lisováním do forem a teplým vzduchem se může
svářet
• Jeho vlastnosti lze upravovat přidáním dalších látek (změkčovadel, plnidel, barviv):

      • Neměkčený PVC = NOVODUR – nádrže, zásobníky, obaly, nábytek
      • Měkčený PVC = NOVOPLAST – dopravní pásy, fólie, pláště do deště,
        podlahoviny, hadice, hračky, ubrusy.

POLYSTYREN (PS)
Vzniká polymerací styrenu CH2=CH-C6H5

Vlastnosti a použití PS:
• Pevný a tvrdý plast
• Rozpustný v organických rozpouštědlech
Tepelný a zvukový izolátor
• Výroba různých užitkových předmětů (hračky, kuchyňské potřeby, dlaždice)
LEHČENÝ PS (pěnový) je využíván jako izolační a obalový materiál ve stavebnictví
a chladírenství.

POLYTETRAFLUORETHYLEN (TEFLON):
Polymerace

Vlastnosti a použití teflonu:
• Mimořádná chemická odolnost
• Je stálý od -250°C do +250°C
• Výborný izolátor
• Výroba těsnění a potrubí
• Součástky pro leteckou a raketovou techniku
• Slouží v chirurgii ke zhotovování kostních náhrad
• V domácnostech se používají jím potažené nádoby pro tepelnou úpravu jídel bez
použití tuků

PLEXISKLO (ORGANICKÉ SKLO), obchodně POLYMETHYLMETHAKRYLÁT (PMMA):
Vzniká polymerací esteru kyseliny metakrylové a methylalkoholu:

Vlastnosti a použití PMMA:
• Je netříštivý, odolný proti povětrnostním vlivům
• Používá se k výrobě ochranných štítů a krytů (letadla, auta)
• Má výborné optické vlastnosti (optické části laboratorních přístrojů)

reklama